فرم نظر سنجی

مشتری گرامی:
ازآنجایی‌که مهم‌ترین هدف مجموعه ماد آکام نت رضایت مشتریان می‌باشد لذا خواهشمند است با درج نظرات خود ما را در تحقق این هدف یاری نمایید.

مشخصات فردی:
تکمیل دقیق اطلاعات زیر موجب مطرح‌شدن موضوع به شکل مناسب و انعکاس نتایج مربوطه به شما می‌شود

شرح عالی خوب متوسط ضعیف

1- نحوه برخورد مسئول پذیرش

2- نحوه و روند پذیرش محصولات

3- میزان زمان انتظار جهت پاسخ‌گویی مسئول پذیرش

1- نحوه برخورد کارشناس فنی

2- مدت‌زمان انجام تعمیرات

3- میزان زمان انتظار جهت پاسخ‌گویی مسئول پذیرش

4- مهارت و اطلاعات فنی پرسنل پشتيبانی در یافتن و رفع مشکلات فنی

5- پاسخگو بودن و در دسترس بودن پرسنل فنی

1- ميزان علاقه‌مندی شما به ادامه خرید خدمات شركت

2- میزان رضایت از کانال‌های ارتباطي شركت با شما (تلفن، سايت و ...)

3- وضعیت ارائه خدمات شركت در مقايسه با ساير شرکت‌ها

4- میزان رضایت شما از حل مشکل ، پس از مراجعه حضوری

5- صداقت کارکنان (در توضیح عیوب و تعمیرات)

6- سهولت دسترسی به واحد گارانتی

7- شرایط محیطی واحد پذیرش

8- میزان رضایت از هزینه تعمیرات

9- میزان رضایت از کیفیت تعمیرات

10- میزان رضایت از قیمت قطعات

11- نحوه رسیدگی به نظرات و شکایات

12- کیفیت بررسی نظرات و شکایات

از چه طریق با شرکت سیب کال آشنا شده‌اید؟
مایل هستید به کدام روش از خدمات و محصولات جدید شرکت مطلع شوید؟